Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
18.1.2022
Jyrki Hakkarainen

Yrittäjiä ja yrittäjämäistä asennetta aluevaltuustoihin!

Tuleva sunnuntai 23.1.2022 on aluevaalien virallinen vaalipäivä. Historiallisten vaalien johdosta toteutuu myös pitkään valmisteltu soteuudistus. Vuoden 2023 alusta Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi siirtyvät Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Maakunnassamme asia tulee koskemaan yli 20.000 työntekijää ja yli 2,2 miljardin euron toimintamenoja vuodessa. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin muutos kuntasektorin palveluissa.

Muutos on merkittävä myös yrittäjille, joita sosiaali- ja terveysalalla toimii Suomessa yli 18 200. Samalla nämä yritykset työllistävät yli 80 000 alan ammattilaista. Aluevaaleissa on kyse yksityisen palvelutuotannon tulevaisuudesta ja roolista osana julkisia palveluita, mutta myös siitä miten verorasituksen käy tulevaisuudessa. Väestön ikääntyessä on selvää, että palvelutarve tulee kasvamaan tulevina vuosina. On aiheellista kantaa huolta siitä, muuttuuko palvelutuotanto soteuudistuksen myötä vain entistä etäisemmäksi, byrokraattisemmaksi ja kalliimmaksi.

Yrittäjillä ja yrittäjämäisellä asenteella on suuri merkitys tämän muutoksen toteuttamisessa. Yritysten roolia sekä palvelutuotannon raameja luodaan jo tällä hetkellä valmisteltavan palvelustrategian myötä. Me yrittäjät vihaamme byrokratiaa ja meille asiakas on aina keskiössä. Yrittäjyyteen kuuluu oleellisesti myös innovatiivisuus ja luovuus. Näitä ominaisuuksia tarvitaan uusien hyvinvointialueiden päättävien pöytien ääreen, sillä tulevaisuudessa sosiaali- ja terveyspalvelut on pystyttävä tuottamaan nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin.

Lisäksi yrittäjiltä löytyy henkilöstön johtamisosaamista, mikä julkisella sektorilla usein ontuu. Päättäjien on välttämätöntä ymmärtää talouden ja kustannuslaskennan päälle. Yrittäjäjärjestön keskeinen vaatimus onkin yhtenäisen kustannuslaskennan mallin luominen kaikkien palvelutuotteiden todellisen hinnan selvittämiseksi.  Tämä mahdollistaa mm. palveluseteleiden käyttöönoton. 

Tulevana sunnuntaina meillä kaikilla on valta vaikuttaa siihen, miten sote-palvelut toimivat omalla hyvinvointialueellamme ja ennen kaikkea kuka ne meille tuottaa. Äänestetään siis yrittäjien ääni kuulumaan päätöksissä!

Muita kiinnostavia aiheita

Jyrki Hakkarainen