Kymen Yrittäjien blogi
5.9.2021
Kari Jääskeläinen

Yrittäjille ja meille muillekin

Meistä jokaisen suomalaisen tulisi edistää yrittäjyyttä kaikin tavoin. Se on meidän kaikkien yhteinen etu.

On ensiarvoisen tärkeää, että yrittäjät voivat luottaa, että Suomeen kannattaa investoida, riskin ottamisesta ei rangaista vaan palkitaan ja työpaikkoja kannattaa tarjota. Yrittäjä kavahtaa puheita ja ajatuksia yrittäjien verotuksen ja kannusteiden kiristämisestä. Päätöksentekijöiden tehtävä on huolehtia, että yrittäjäriskistä, joka on välillä hyvinkin suuri palkitaan, koska ilman riskejä ei ole investointeja eikä uusia työpaikkoja.

Uusi työ on syntynyt 2000-luvulla pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. On tärkeä ymmärtää, että riskiä ottavat rohkeat yrittäjät luovat Suomeen työpaikkoja, joiden kautta syntyy hyvinvointi muille ja koko maalle. Siksi on tärkeää, että Suomessa on vapaus yrittää ja mahdollisuus myös menestyä yrittäjänä.

Yrittäjät, te tiedätte, että yrittäjyys kovan kilpailun keskellä ei ole pelkkää juhlaa. Se on kovaa työtä, joka vaatii valtavan työmäärän. Yrittäjyys ei ole aina helppoa. Se on kovaa kilpailua, mutta kilpailu on hyväksi, koska se pakottaa kehittämään. Yrittäjyys on myös parhaimmillaan erittäin palkitsevaa, kun saa rakentaa uutta, palvella asiakkaita ja nähdä, miten yhdessä tehty työ tuottaa tulosta.

Hyvää yrittäjänpäivää!

Kari Jääskeläinen