Hämäläinen vallankahvassa
11.4.2022
Aino-Kaisa Pekonen

Yrittäjyyden kannustimet – koronan lyhyt oppimäärä

Koronapandemian alussa vaadittiin ripeitä toimia poikkeustilanteesta koituvien inhimillisten ja kansantaloudellisten vahinkojen minimoimiseksi. Rajoitukset, muutokset kuluttamisessa sekä riski yrittäjän omasta sairastumisesta vaikeuttivat huomattavasti yritysten toimintaa. Moni tervekin yritys ajautui veitsenterälle.

Yhtenä helpotuksena hallitus päätti väliaikaisista muutoksista yrittäjien työmarkkinatukeen – yrittäjän ei tarvinnut lopettaa yritystoimintaansa kokonaan saadakseen työttömyyskorvausta, vaan perusteluksi riitti päätoimisen työskentelyn päättyminen tai tulojen vähentyminen koronan vuoksi. Yrittäjien työmarkkinatuen suuruus oli noin 700 € kuukaudessa, ja tuen suojaosaa korotettiin väliaikaisesti 500 euroon. Vuonna 2021 TE-toimistot antoivat asiaa koskevia työvoimapoliittisia lausuntoja yli 33 000 henkilölle.

Lähes puolet yksinyrittäjistä ansaitsee kuukaudessa alle 2000 euroa. Monen pienyrittäjän työmarkkina-asema on ollut haavoittuva jo ennen koronaa. Toisaalta nykyajan työelämässä pienyrittäjyys on monille yksi monista toimeentulon lähteistä ja väylä oman työn laskuttamiseen. Väliaikainen työmarkkinatuki toi kaivattua joustavuutta työttömyyden, yrittäjyyden ja muiden työn muotojen välille.

Usein sanotaan, että työttömyysetuudella ei tule tukea kannattamatonta yritystoimintaa. Kriitikoiden mukaan yrittäjien työmarkkinatuki vääristää kilpailua. Ajassamme on kuitenkin syytä ajatella uudestaan työelämän raja-aitoja ja kannustimia. Osa-aikaisen ja keikkaluontoisen työn vastaanottamista on helpotettu sujuvammalla työmarkkinatuen sovittelulla. Jos palkkatyössä työllisyyden ja työttömyyden viiva joustaa, miksi yrittäjyyden kohdalla pidetään yhä yllä jäykkiä rakenteita?

On selvää, että yrittäjän tulee hyväksyä yrittämiseen liittyvä riski. Yhtä lailla on kuitenkin tärkeää purkaa kannustinloukkuja ja edistää yrittäjyyttä helpottamalla työttömyysturvan jouston kautta etenkin pienyrittäjyyteen sisältyvää epävarmuutta.

Aino-Kaisa Pekonen
Vasemmistoliiton kansanedustaja, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja

Aino-Kaisa Pekonen