Suomen Yrittäjien koulutusasioiden asiantuntija Marja Vartiainen. Kuva: Markus Sommers
Yrittäjän puolella
24.2.2023
Marja Vartiainen

Yrittäjyyskasvatus on saatava voimakkaammin mukaan tulevan vaalikauden tavoitteisiin

Puolueet ovat esitelleet vaaliohjelmiaan, joissa on mukana melko laajat koulutus- ja osaamispolitiikan sisällöt. Yrittäjyyskasvatuksen tai -osaamisen tavoitteita ohjelmissa on kuitenkin niukasti, vaikka yksittäisten kansanedustajien kanssa käydyissä keskusteluissa näitä asioita on pidetty tärkeinä. Tulevan vaalikauden tavoitteiksi on kuitenkin syytä nostaa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteita, sillä nuorilta löytyy sille kysyntää ja tarvetta.

Opiskelijoiden kiinnostus yrittäjyyteen on kasvanut viime vuosina. Tämän osoittaa muun muassa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyshalukkuutta viime vuonna selvittänyt  Opiskelijabarometri. Yrittäjyyskasvatuksen lisäämiselle kaikilla koulutusasteilla on myös perusteita. Tuoreimpien tutkimuksien mukaan opiskelijoiden tarve yrittäjyyskasvatukselle on tällä hetkellä suurempi, kuin mitä oppilaitokset pystyvät tarjoamaan. Tämä käy ilmi muun muassa yhdeksäsluokkalaisille suunnatusta Ysimittari-tutkimuksesta (2020-2022). Sen mukaan vain 34 % vastaajista koki saaneensa koulusta riittävästi tietoa yrittäjyydestä.

Yrittäjyys on tuotava luontevana uravaihtoehtona esille kaikilla koulutusasteilla ja sitä on voitava myös harjoitella opintojen aikana, vaikka kaikista nuorista ei tulekaan yrittäjiä. Yrittäjyyskasvatuksesta hyötyvät yrittäjäksi lopulta ryhtyvät opiskelijat ja myös he, jotka työllistyvät muiden yritysten tai julkishallinnon organisaatioiden työtehtäviin.

Yrittäjyyskasvatus on mahdollistettava kaikille nuorille kaikilla koulutusasteilla ja tähän tarvitaan sekä opettajien osaamisen kehittämistä että vahvaa tukea päättäjiltä ja oppilaitosten johdolta.

Vaalit järjestetään jo huhtikuussa, mutta vaaliohjelmia voi vielä hioa. Viimeistään hallitusohjelmaneuvotteluissa yrittäjyyskasvatuksen tavoitteet on nostettava näkyville.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi esittää yhteisiin keskusteluihin ja tutkimustuloksiin perustuen seuraavat tavoitteet vaalikaudelle 2023–2027:

  1. Opettajien valmiuksia ja resursseja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa.
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön johtama valtakunnallinen yrittäjyyden ohjausryhmä käynnistetään uudelleen.
  3. Vuonna 2017 laaditut OKM:n yrittäjyyslinjaukset päivitetään.
  4. Avataan keskustelu yrittäjyyden lukiodiplomin luomiseksi.

Yrittäjyyskasvatusfoorumi on yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta edistävien organisaatioiden yhteinen keskustelufoorumi. Siihen kuuluvat Suomen Yrittäjät, 4H-järjestö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, LUT-yliopisto, MTK ry, Nuori Yrittäjyys ry, OAJ, OPH, Kehittämiskeskus Opinkirjo, Perheyritysten liitto, Skills Finland ry, Talous ja nuoret TAT, YES-verkosto ja Yrittäjän päivän säätiö.

Marja Vartiainen
Marja Vartiainen