Yrittäjän puolella
26.5.2021
Marja Vartiainen

Yrittäjyysosaaminen kuntavaaliteemaksi

26.5.2021 | 12:08

Kuntavaalikampanjointi kiihtyy, mutta yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysosaamisen teemat ovat toistaiseksi puuttuneet keskusteluista lähes täysin. Yrittäjyys on ollut varsin pienessä roolissa myös puolueiden puheenjohtajatenteissä. Yritystoiminnan edellytysten vahvistamisen pitäisi olla jokaisen kuntapäättäjän prioriteettien kärkipäässä.

Yrittäjien kuntavaaliohjelmassa tuomme yrittäjyyskasvatuksen merkitystä esille. Perheiden lisäksi kunnan kouluilla ja harrastuksilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten yrittäjämäisen asenteen syntymisessä. Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyysosaamisen tarve kasvaa vaalikauden aikana. Kunnat tarvitsevat uusia yrittäjiä, jotka luovat työtä itselleen ja muille. Myös jo toimiviin yrityksiin tarvitaan jatkajia: peräti 75 000 yrittäjää eläköityy lähivuosina. Yrittäjävalmiuksista hyötyvät nekin oppijat, jotka eivät yrittäjiksi ryhdy.

Jotta mahdollisimman moni pääsisi perehtymään yrittämiseen, on kaikissa ikävaiheissa oltava mahdollisuuksia yritystoiminnan tai yrittäjämäisen tekemisen harjoittelemiseen. Kuntien yrittäjyyskasvatustyön on oltava keskeisenä osana koronakriisin jälkihoitoa. Tämä tarkoittaa opetussuunnitelmien päivittämistä, opettajien yrittäjyyspedagogiikan taitojen vahvistamista sekä yrittäjien osallistamista oppilaitosten ja harrastusyhteisöjen toimintaan. 

Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä on lisättävä

Myös kunnassa jo toimivien pk-yritysten osaamisen kehittämiseen ja oppilaitosyhteistyöhön on panostettava. Monipuolinen osaaminen parantaa hyvinvointia, yrityksen toimintaedellytyksiä ja kasvun mahdollisuuksia. Kasvava yritys luo lisää työpaikkoja ja sitä kautta vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta.

Moni kunnassa toimiva yrittäjä on koronakriisin vuoksi tilanteessa, jossa tarvitaan uutta osaamista. Oppimisen on jatkuttava aiempaa tavoitteellisemmin. Jotta yrittäjä löytää tarvitsemansa jatkuvan oppimisen palvelut, on yrittäjien oltava mukana niitä suunnittelemassa.   

Alueen oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä voidaan lisätä monin tavoin:

  • Osaamisen kehittämisen palveluista viestitään laajasti.
  • Työelämälähtöisiä kumppanuusmalleja kehitetään yhdessä.
  • Oppimisympäristöinä hyödynnetään oppilaitosten ja yritysten yhteisiä tiloja ja laitteita.
  • Opintojen saavutettavuutta ja koulutustarjonnan monipuolistamista parannetaan ottamalla entistä laajemmin käyttöön lähiopetusta täydentäviä ratkaisuja.
  • Yrittäjien aluejärjestöt ja paikallisyhdistykset toimivat omien alueidensa yhteistyön koordinaattoreina.

Ei kuntaa ilman yrityksiä! Tutustu Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelmaan.

Marja Vartiainen
Marja Vartiainen