Hämäläinen näkökanta
6.9.2022
Riikka Kinnunen, Yritykset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys

Yritykset ovat elinvoimaisen kunnan edellytys

YRITTÄJÄN ARKI ei viime vuosina ole ollut ruusuilla tanssimista. Monissa yrityksissä on painiskeltu vaikeasti ennustettavien haasteiden kuten koronan, pakotteiden, työvoimapulan, polttoaine- ja energiahintojen sekä alihankintaketjujen toimitusvaikeuksien kanssa. Se, mihin yrittäjä toivoisi ennustettavuutta ja yrittäjän kuulemista, ovat kuntien elinkeinopoliittiset ratkaisut. Näihin kuuluvat esimerkiksi infrastruktuuri, koulutus ja osaaminen, yrityspalvelut sekä kunnan hankintapolitiikka. Alkuvuodesta toteutetun kuntabarometrin tulokset eivät pääosin mairittele Hämeen alueen kuntia. Hämeen kunnista ainoastaan Hämeenlinna selviytyi oman kokoluokkansa kunnissa Suomen Top-10 kuntien joukkoon.

HYVÄÄKIN ONNEKSI tapahtuu. Vuoden alussa kantahämäläiset yrityspalvelutoimijat, Hämeen Yrittäjät etunenässä – laittoivat hynttyyt yhteen seudun elinvoiman kehittämiseksi nimenomaan julkisten
hankintojen kehittämiseksi. Hankkeelle onkin mitä suurin tarve – Hämeessä kuntien hankintapolitiikka sai koko maan tavoin heikot arvosanat. Elinvoimaa heikentäviä tilanteita voi syntyä esimerkiksi yhteishankintayksiköiden hyödyntämisessä, joissa kunnat voivat ostaa palveluja ilman kilpailutusta. Räikeä esimerkki epäonnistumisesta on Helsingin kaupungin hankintalakikikkailulla toteuttama palkkajärjestelmän
hankinta.

JOS KUNNISSA ei ole valmiuksia lähteä kaikkea toimintaa kehittämään yritykset edellä, hankinnat on hyvä kohta aloittaa. Neuvoni julkisia hankintoja tekeville vastuuhenkilöille onkin aloittaa hankinnan suunnittelu ajoissa, käydä markkinavuoropuhelua, muuttaa puitesopimusten kilpailutukset dynaamisiksi hankinnoiksi ja tehdä myös hankintarajat alittavista hankinnoista ilmoitus pienhankintaportaaliin. Elinvoimaa tukevat menettelyt vaativat tilaajalta ehkä aiempaa enemmän resursseja, mutta onnistuneen hankinnan hyötyinä kunnille palautuu verotuloja, työtä ja palveluja.

Riikka Kinnunen
Hämeen Yrittäjät ry,
hallituksen 3. varapuheenjohtaja

Riikka Kinnunen
Avaa pop-up -ikkuna