Varsinais-Suomen Yrittäjien blogi
13.10.2021
Mika Nikula

Yritysvaikutusten arviointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Vaikkei kunnanvaltuutettu sitä aina huomaa ajatella, suurimmalla osalla kunnanvaltuuston päätöksistä on jonkinlainen vaikutus kunnan yrityksiin. Osalla päätöksistä on suora vaikutus yritysten kustannusrakenteeseen, kuten esimerkiksi kiinteistöverolla tai erilaisilla taksoilla kuten vesi- tai jätemaksulla. Osa päätöksisitä taas vaikuttaa välillisesti. Näitä ovat muun muassa hankinnoista tai hankintaohjeesta päättäminen, kaavoitusasiat tai palvelujen tuottamismallista päättäminen. Myös palvelusetelin käyttöönotolla on vaikutusta yritysten elinvoimaan.

Jokaisessa kunnassa pitäisi olla käytössä yritysvaikutusten arviointi. Sen tarkoituksena on pysähtyä hetkeksi miettimään, miten valmistelussa tai päätöksen alla oleva päätös vaikuttaa yritysten toimintaolosuhteisiin. Tärkeintä arvioinnissa on pohdinta, ei lomakkeen täyttäminen. Ja aina voi kysyä lausuntoa tai kommenttia paikalliselta yrittäjäyhdistykseltä. Taksojen tms. korotusten yhteydessä olisi hyvä tehdä ainakin karkeat laskelmat korotuksen vaikutuksesta paikallisiin yrityksiin, eikä vain laskelmaa kunnan saamapuolesta.

Yritykset ovat omalta osaltaan parantamassa kunnan elinvoimaa ja näin ollen vaikuttavat olennaisesti kunnan ja kuntalaisten hyvinvointiin. Siksi kunnan kannattaa ylläpitää ja kehittää yritysten toimintaolosuhteita.

MikaNikula
Mika Nikula