Etelä-Karjalan Yrittäjät
Jäsenedut
Lappeenrannan ja Imatran Työterveys Terveys ja hyvinvointi

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon puitesopimuksella työterveyshuollon järjestäminen on pyritty tekemään mahdollisimman helpoksi yrittäjäjärjestön jäsenille. Sopimuksella varmistetaan, että palvelut ovat laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyritysten tarpeita.

Tiedäthän, että

 • Yksinyrittäjä voi halutessaan hankkia työterveyshuollon palvelut.
 • Työnantajayrittäjän on järjestettävä työterveyshuolto työntekijälleen.

Miksi kannattaa hankkia työterveyshuolto?

Yrittäjän työkyky on menestyvän yritystoiminnan kivijalka. Työterveyshuolto on keskeinen työkykyä tukeva palvelujärjestelmä, joka ehkäisee sairauksia, seuraa terveyttä ja tukee työkykyä. Se on yrittäjän kumppani, joka tukee ja auttaa yrittäjää ylläpitämään ja edistämään terveyttään, jaksamistaan ja työhyvinvointiaan. 

Yrittäjäjärjestön jäsen voi solmia puitesopimuksella:

1. Ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon, joka sisältää mm.

 • työpaikkaselvityksen,jonka perusteella tehdään työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)
 • terveystarkastukset
 • työyhteisön toimivuuden edistämisen
 • työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen
 • sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan ylläpidon ·
 • ensiavun järjestämiseen osallistumisen
 • laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan.

2. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi sairaanhoitopalveluita, joita ovat mm.  

 • työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito laboratorio -ja röntgentutkimuksineen
 • erikoislääkärikonsultaatiot silloin, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä
 • sairaanhoitona toteutettava fysioterapia

Huom. Työterveyshuoltona tehtävä sairaanhoito ei sisällä esim. erikoislääkäreiden tekemää hoitoa, seulontatutkimuksia tai kosmeettista hoitoa.

Lisäksi jäsenyrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina. Tällaisia ovat esim. erikoislääkäritasoinen sairaanhoito ja seulontatutkimukset oireettomille henkilöille. 

Näin liityt Yrittäjien työterveyshuollon puitesopimukseen

Voit ilmoittautua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta ilman aikaa vieviä sopimusneuvotteluja ja epävarmuutta palvelujen sisällöstä ja/tai hinnasta. 

Tee näin:
Ota yhteyttä toiseen alla olevista työterveyshuolloista ja ilmoita liittyväsi sopimukseen:
Lappeenrannan Työterveys
Jussi Talka
toimitusjohtaja
050 593 8590
jussi.talka@lprtyoterveys.fi
tai
Imatran Työterveys
Tarja Miikki-Nikku
Vastaava Työterveyshoitaja
puh. 05 630 9600
tarja.miikki-nikku@imatrantyoterveys.fi

Huom! Muista mainita liittyväsi Etelä-Karjalan Yrittäjien puitesopimukseen ja varaudu kertomaan jäsennumerosi.

Jos Sinulla on jo työterveyshuollon sopimus toisen palveluntuottajan kanssa ja haluat vaihtaa sopimuksen Etelä-Karjalan Yrittäjät ry puitesopimuksen alle, niin irtisano aiempi sopimus irtisanomisajan puitteissa.

Yrittäjien jäsenenä saat rahanarvoisia etuja ympäri vuoden yhteistyökumppaneiltamme