18.11.2015 klo 09:36
Lausunto

Aseuts luotsausasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luotsausasetuksen 3 §:n muuttamisesta.

Luotsausasetuksen sisältämien luotsinkäyttövelvollisuutta koskevien vaatimusten saattaminen vastaamaan paremmin muiden Pohjoismaiden vaatimuksia on hyvä tavoite. Esitetyt muutokset ovat myös kannatettavia.

Voimassa olevan luotsausasetuksen 3 §:ssä aluksen pituuden lisäksi määritelty aluksen syväys puuttuu asetusehdotuksesta. Syväystä koskeva määritelmä olisi hyvä sisällyttää asetukseen. Sen puuttuminen voi aiheuttaa asetuksen soveltamisessa käytännön tilanteisiin ongelmia.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Anja Tuomola

toimitusjohtaja lainopillinen asiamies