11.8.2017 klo 09:46
Lausunto

Ehdotus arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuurirahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriössä on valmistunut esitysluonnos, jonka mukaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voisi hakeutua verovelvolliseksi, jos kiinteistön käyttäjänä olisi yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia tarkistettaisiin yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän toimitilavuokriin sisältyvän arvonlisäveron korvaamisen osalta. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioon.

Lausunto

Esitys on kannatettava. Muutosten seurauksena julkiset ja yksityiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät olisivat keskenään aikaisempaa tasa-arvoisemmassa asemassa ja SY:llä ei ole esitysten osalta huomautettavaa.

Nykyjärjestelmässä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja ei voi hakeutua verovelvolliseksi sellaisten tilojen osalta, jotka ovat yksityisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän käytössä, ellei tähän toimintaan liity hankintaan sisältyvän veron vähennysoikeutta. Esityksen mukaan kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voisi kuitenkin hakeutua myös tällöin verovelvolliseksi, jolloin yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä olisi kiinteistön käyttöoikeudesta aiheutuvan arvonlisäverokustannuksen osalta tasavertaisessa asemassa kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Pääministeri Juha Sipilän strategisen hallitusohjelman eräänä kärkihankkeena toteutetaan myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi. Hankkeen osana toteutettaisiin ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistus, jolloin nykyinen ns. keskimääräisiin yksikköhintojen korotuksiin perustuva menettely arvonlisäverokustannuksen korvaamiseksi ei olisi enää mahdollinen. Yksityiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle korvattaisiin kuitenkin koulutuspalveluihin ja muuhun kuin liiketaloudelliseen toimintaan liittyviin hankintoihin sisältyvien arvonlisäverojen osuus. Menettely vastaisi jatkossa yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä, jossa koulutuksen järjestäjälle aiheutuneet toteutuneet arvonlisäveromenot otettaisiin pääsääntöisesti huomioon kaksi vuotta myöhemmän talousarviovuoden arvonlisäverokorvauksen määrittelyssä.

Yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä tulisi siten myös tältä osin tasavertaiseen asemaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Anna Lundén
pääekonomisti johtaja