28.11.2014 klo 10:17
Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi alusten ympäristöinvestointituen myöntämisen ja maksamisen yleisistä ehdoista

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi alusten ympäristöinvestointituen myöntämisen ja maksamisen yleisistä ehdoista. Vuonna 2010 on annettu asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista (946/2010). Se on voimassa vuoden 2014 loppuun saakka. Uusi asetus mahdollistaa sen, että vuoden 2014 loppuun mennessä myönnetyt tuet voidaan maksaa asetuksen 946/2010 voimassa olon päättymisen jälkeen. Perustettavan tukiohjelman tarkoituksena on myös kannustaa varustamoita tekemään investointeja alusten ympäristöystävällisyyden parantamiseksi ja edistää varustamoiden sopeutumista uusiin ympäristövaatimuksiin.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa ehdotukseen. Pidämme hyvänä, että varustamoiden sopeutumista uusiin ympäristövaatimuksiin edistetään, jotta vientiyritysten logistiikkakustannukset eivät nousisi kohtuuttomiksi. Vientiyritysten kustannusten nousulla olisi negatiivin vaikutus myös niiden alihankkijoina toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti