17.3.2010 klo 11:06
Lausunto

Energiamerkintä- ja ecodesignvaatimukset astianpesukoneille ja pyykinpesukoneille

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan kohteliaimmin seuraavaa.

Astianpesukoneiden ja pyykinpesukoneiden teknisiä tietoja koskevien laskelmien esittämisestä todetaan, että mikäli teknisissä tiedoissa ilmoitetut tiedot on laskettu tuotesuunnittelun tai toisen vastaavan laitteen tietojen perusteella, teknisiin tietoihin on sisällytettävä tarkemmat tiedot laskelmista tai tietojen johtamisesta sekä toteutetuista testeistä laskelmien täsmällisyyden varmistamiseksi. Toivomme kohtaan tarkennusta tai ainakin myöhemmin mahdollisimman selkeää ohjeistusta vaatimusten täyttämiseksi.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että tieto komission asetuksessa esitetyistä ekologisen suunnittelun vaatimuksista toimitetaan yrityksille riittävän ajoissa, jotta valmistajat ja maahantuojat pystyvät valmistautumaan muutoksiin. Ecodesign- ja energiamerkintäasetusten vaatimuksista tulisi olla mahdollisimman pian saatavissa kotimaisilla kielillä selkeä ohjeistus, esimerkiksi keskitetyiltä viranomaisen ylläpitämiltä Internet-sivuilta. Energiamerkintää koskien ohjeistuksessa tulisi huomioida sekä valmistajien että jälleenmyyjien tarpeet. Pk-yritykset tarvitsevat ecodesign- ja energiamerkintäasetusten noudattamisen sekä energiamerkinnän käytön tueksi selkeät ohjeet. Ecodesignvaatimuksia tulisi havainnollistaa ja tuoda esiin tuotekohtaisesti esimerkkejä, kuinka ekologisen suunnittelun vaatimukset on otettava huomioon.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Johanna Hietamäki
ympäristöekonomisti