24.9.2014 klo 10:54
Lausunto

Esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Eduskunnan talousvaliokunta

Keskeiset huomiot

Esitys vuoden 2015 talousarvioksi perustuu kohtuullisen positiiviseen talousennusteeseen. Tämän seurauksena esityksen pohjan kestävyyteen liittyy selviä riskejä. Vaikka esitys on linjaltaan kiristävä, valtion velkaantuminen jatkuu voimakkaana.

Valtiontalouteen tehtävät maltilliset menosopeutukset ovat välttämättömiä ja niitä tulee ehdottomasti jatkaa. Menosopeutusten kohdistamisessa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että toimet kohdistetaan ensisijaisesti muihin kuin Suomen elinvoimaisuutta ja kasvua tukeviin toimiin.

Samanaikaisesti kun valtiontaloutta pyritään tervehdyttämään, kuntataloutta sen sijaan kiristetään. Esityksen mukaiset valtion toimenpiteet kiristävät kuntataloutta yli 200 miljoonalla eurolla. Tämän kokonaisuuden seurauksena muun muassa julkisen velan oletetaan ylittävän 60 prosenttia bruttokansantuotteesta. Haastavaksi tilanteen tekee se, että Suomi ei ole myöskään saavuttamassa julkisen talouden rakenteelliselle jäämälle asetettua keskipitkän aikavälin tavoitetta.

Talousarvioesitys sisältää eräitä kasvupanostuksia. Vaikka panostukset ovat maltillisia, voidaan niitä pitää valtiontalouden tila huomioon ottaen kohtuullisia. Vuodelle 2015 esitetään noin 240 miljoonan euron kasvupanostuksia. Tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että kasvupanostuksia kohdennetaan toimijoille, joiden perusrahoitusta samanaikaisesti leikataan ja näin ollen kokonaisvaikutus ei ole yksiselitteinen.

Suomen Yrittäjät
Petri Malinen
ekonomisti