9.8.2002 klo 10:39
Lausunto

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Erkki Koskenkorva: Ministeriöt uusjakoon

Ministeriöiden määrä ei ratkaise vaan niiden toimivuus ja oikea kohdentuminen. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Erkki Koskenkorva hämmästelee, että yrittäjyysohjelmasta ja yrittäjyydestä puhutaan paljon, mutta konkreettinen lähtö on vielä tekemättä. Suomi tarvitsee elinkeinoministeriön ja sitä johtamaan pk-ministerin. Nykyisistä ministeriöistä ei kukaan ole kokopäivätoimisesti huolissaan pienten ja keskisuurten yritysten menestymisestä, mikä olisi Suomelle äärimmäisen tärkeää, sanoo Koskenkorva.

Vuoden 2003 valtion budjetin rakentaminen on seurannut vanhaa kaavaa. Tiukka budjetti on tärkeää, koska menoja on aina helpompi saada aikaan kuin tuloja. Koskenkova toivoisi budjetin rakentamiseen enemmän itsekritiikkiä. Hyviä asioita tulisi jatkaa, mutta epäonnistuneet asiat poistaa ja kokeilla uusia tilalle. Esimerkiksi työllisyyden hoidossa näytetään hyväksyvän edelleen mukana nekin toimet, jotka eivät ole vieneet kuin rahaa ja lisänneet työttömyyttä. Muutoksen hallinta ei ole vielä tarpeeksi sisäistetty jatkuvaksi tilaksi.

Koskenkorva on huolestunut työllisyyden hoidossa erityisesti sellaisten alle 25-vuotiaiden nuorten määrän kasvusta, joilla ei ole minkäänlaista ammattiin valmistavaa koulutusta edes alkamassa. Tällaisten henkilöiden mahdollisuuksia kavennettiin vuoden vaihteessa huomattavasti kieltämällä työharjoittelu sellaisissa yrityksissä, joissa ei ole ulkopuolista palkattua henkilökuntaa. Ketä tällainen lain muuttaminen palvelee? Ei ainakaan tätä nuorta ihmistä. Se ei lisännyt kustannuksiakaan-päin vastoin, toteaa Koskenkorva.

Hän toivoisi muutenkin lisäselvyyttä työttömyyslukuihin, koska Euroopassa tehtyjen vertailujen mukaan työllisyys on Suomessa edelleen alhaisella tasolla työllisyysastetta mitattaessa.

Koskenkorva toivoo, että eduskunta huomioi hyväksyessään tulevan budjetin Suomen tasaisen kehittymisen. Ykkösasia tässä on kilpailukykyisten mahdollisuuksien luominen yritystoiminnalle kaikkialla Suomessa. Avainkysymys on pienten ja keskisuurten yritysten menestyminen. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Liittojen alueilla asia on erittäin tärkeä. Parhaiten sen hoitaisi elinkeinoministeriö.

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952>