21.12.2011 klo 08:57
Lausunto

Euroopan komission ehdotus Erasmus-ohjelmaksi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Euroopan komissio on tehnyt ehdotuksen koulutus-, nuoriso- ja urheilualan uudeksi, yhteiseksi rahoitusohjelmaksi ”Yhteinen Erasmus”. Ohjelman keskeisenä ajatuksena on lisätä EU:n kansalaisten välistä vuorovaikutusta
tukemalla esim. ulkomailla tapahtuvaa opiskelua tai yritysharjoittelua. Ohjelmakausi on 2014 – 2020 ja kokonaisbudjetiksi on kaavailtu 19 miljardia euroa.

Suomen Yrittäjät kannattaa tehtyjä ehdotuksia eri ”vaihto-ohjelmien” yhdistämiseksi, ohjelmiin osallistuvien määrän voimakkaasta kasvattamisesta ja rahoituksen lisäämisestä. Nämä toimet tarjoavat myös suomalaisille nuorille aiempaa paremman mahdollisuuden esim. kielitaidon ja monikulttuurisen osaamisen lisäämiseen. Kansainvälinen osaaminen on tärkeää Suomen kilpailukyvylle ja uuden yrittäjyyden syntymiselle.

Nuorten ja opettajien tietoisuutta Erasmus-ohjelman mahdollisuuksista tulee lisätä ja heitä kannustetaan eri toimin osallistumaan ohjelmaan. Erityisesti tulisi kannustaa opiskelijoita suorittamaan osa opintoihin
kuuluvasta harjoittelusta yritysharjoitteluna ulkomailla.

Yhteinen Erasmus -ohjelman ulkopuolelle jää Erasmus for Young Entrepreneurs, jota nyt hallinnoi Euroopan komission Yritys- ja teollisuustoiminnan osasto. Tässä ohjelmassa tuetaan uusia yrittäjiä lisäämään
yrittäjyysosaamistaan hakeutumalla vaihtoon toiseen eurooppalaiseen yritykseen. Komission ehdotus on, että Erasmus for Young Entrepreneurs jatkuisi tulevalla ohjelmakaudella osana uutta COSME-ohjelmaa (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs 2014-2020).

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että myös em. uusien yrittäjien vaihto-ohjelman resurssit turvataan, sitä kehitetään ja yrittäjien tietoisuutta mahdollisuudesta vaihtoon lisätään. Myös Yhteinen Erasmus-ohjelman
markkinoinnin yhteydessä tulee tiedottaa uusien yrittäjien vaihto-ohjelmasta.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö