23.5.2011 klo 09:34
Lausunto

Eurooppalaisen patenttijärjestelmän kehittäminen – tiiviimpään yhteistyöhön perustuva yhtenäinen patenttisuoja (valtioneuvoston jatkokirjelmä U 54/2000 vp.)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa:

Valtioneuvoston ehdotus Suomen kannaksi on perusteltu ja kannatettava. Korostamme, että eurooppalaista patenttijärjestelmää tulee tarkastella sekä patentin hakuprosessin että patentteihin liittyvien riitojen oikeudellisen ratkaisun näkökulmasta. Järjestelmä on kokonaisuus. Toimivan patenttijärjestelmän toinen peruspilari hakuprosessin ohella on tehokas ja oikeusvarma tuomioistuinjärjestelmä.

Erityisesti pk-yritysten tulisi voida puolustaa oikeuksiaan ja puolustautua väitettyjä loukkauksia vastaan ilman kohtuuttomia kustannuksia. Muutoin patentointi ei ole pk-sektorille houkutteleva vaihtoehto, millä on kielteisiä vaikutuksia koko Euroopan kilpailukyvylle. Asian valmistelussa on tärkeää pitää esillä pk-yritysten näkökulma ja Small Business Act –hankkeen Think Small First –periaate.

Suomen Yrittäjät ry

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö,
varatuomari