6.10.2009 klo 12:45
Lausunto

Hallituksen esitys Eduskunnalle (HE 147/2009 vp) työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan työnantajan kansaneläkemaksun poistamista 1.1.2010 alkaen.

Kansaneläke on ns. asumisperusteista perusturvaa, joka yleisesti hyväksyttyjen rahoitusperiaatteiden mukaan tulee rahoittaa yleisin verovaroin. Kansaneläkemaksun poistaminen on siten hyvin perusteltu. Lisäksi työnantajamaksujen alentaminen tukee osaltaan yritysten maksuvalmiutta ja mahdollisuuksia säilyttää työpaikkoja. Työn sivukulujen alentuminen kannustaa lisäksi työllistämään, koska varsinkin kaikkein pienimmissä yrityksissä sivukulut koetaan työllistämisen esteeksi. Poistoista riippuvana kansaneläkemaksu on myös nostanut investointikynnystä ja muodostanut kynnyksiä yritysten kasvulle.

Tällä perusteella Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna kansaneläkemaksun poistamista ensi vuoden alusta. Poistamisella tuetaan myös kuntien taloutta.

Valtion talouteen maksun poistaminen kuitenkin synnyttää aukon. Ensisijaisesti aukko täytyy pyrkiä täyttämään edistämällä kasvun edellytyksiä ja tehostamalla julkisen sektorin toimintaa, mutta veron korotuksiltakaan ei voitane välttyä. Hallitus onkin linjannut alustavasti energia- ja ympäristöverojen (sähkön, polttoöljyn, kivihiilen ja maakaasun valmisteveron) korottamisesta vuonna 2011. Tällöin tulee huolehtia siitä, että minkään yrittäjäryhmän kokonaisverorasitus ei kiristy ottaen huomioon energiaverojen nousu ja kansaneläkemaksun poistaminen.

Erityismaininnan ansaitsee hallituksen esityksessä tehty vaikutusarviointi koskien mm. työnantajien asemaa, johon ei ole lisättävää.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hietala
ekonomisti