24.11.2014 klo 10:18
Lausunto

Hallituksen esitys laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia. Vieraan pääoman käyttö sallittaisiin työeläkevakuutusyhtiöiden tytäryhtiönä olevalle asunto-osakeyhtiölle tietyin edellytyksin. Tavoitteena on luoda edellytyksiä vuokra-asuntotuotannon kasvattamiselle.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä huolehtia siitä, ettei esitys heikennä tai tarpeettomasti muuta työeläkeyhtiöiden sijoitustoimintaa pk-yrityksiin. Muilta osin Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitykseen.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti