11.12.2013 klo 12:26
Lausunto

Hallituksen esitys Suomen Teollisuussijoitus Oy –nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksessä ehdotetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy:n toiminnan laajentamista teollisuuspoliittisin perustein tehtäviin sijoituksiin.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät suhtautuu varauksellisesti esitykseen Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (jäljempänä Teollisuussijoitus) toiminnan laajentamista teollisuuspoliittisin perustein tehtäviin sijoituksiin. Mielestämme kyseessä olisi merkittävä muutos Teollisuussijoituksen toiminnassa. Teollisuussijoituksen asemaa muutettaisiin olennaisesti tavalla, jonka vaikutuksia ei ole esityksessä riittävästi arvioitu.

Talouden globalisaatiokehitys muuttaa jatkuvasti yritysten toimintaympäristöä ja kilpailuolosuhteita. Se edellyttää myös teollisuudelta uudistumista. Tämä rakennemuutos on osa luonnollista kehitystä. Jos luonnolliseen kehitykseen pyritään puuttumaan erityistoimin, riskinä on rakennemuutoksen pitkittyminen tavalla, joka voi lisätä sen negatiivisia lieveilmiöitä.

Hallituksen esityksen valmistelussa on kuultu eri sidosryhmiä ja esitystä on luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen perusteella muutettu. Mikäli esitys etenee, tulisi sitä jatkovalmistelussa vielä muuttaa, jotta se täyttäisi markkinaehtoisen sijoitustoiminnan kriteerit.

Esitystä tulisi korjata siten, että teollisuuspoliittisiakaan sijoituksia ei tulisi voida tehdä ilman muita sijoittajia ja Teollisuussijoituksen ei tulisi erityistilanteissakaan voida olla enemmistösijoittaja.

Muutokset tulisi tehdä, koska SY:n käsityksen mukaan edellä mainittujen seikkojen osalta on nyt epäselvää, missä määrin teollisuuspoliittiset sijoitukset tosiasiassa olisivat markkinaehtoisia ja siten Euroopan unionin riskipääomasijoittamista koskevien suuntaviivojen mukaisia.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti