19.8.2008 klo 09:16
Lausunto

Hallituksen esitysluonnos arvonlisäverolain 45 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto

Esityksen keskeinen sisältö

Arvonlisäverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestönoikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamat tekijänoikeuskorvaukset tulevat verollisiksi.

Suomen Yrittäjät toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Suomen Yrittäjien mielestä ehdotus on kannatettava. Tekijänoikeusjärjestöjen perimiin tekijänoikeuskorvauksiin sisältyy tällä hetkellä piilevää arvonlisäveroa, joka jää korvausten maksajan kustannukseksi. Suuri osa näistä korvausten maksajista on verollista toimintaa harjoittavia taksiautoilijoita, kampaamoyrittäjiä jne. Kun tekijänoikeuskorvaukset tulevat verollisiksi ja piilevä vero poistuu vähennysoikeuden ansiosta, tulee tekijänoikeuskorvauksista perityn hinnan alentua. Näin uudistus tukee myös pk-yrittäjiä.

Tekijänoikeusjärjestöjen tulee siirtää saamansa vähennysoikeus perimiensä korvausten hintoihin, jotta ylimääräiseltä kompensaatiolta vältyttäisiin. Hintojen tulee laskea, ja hintojen laskun vaatimus ja vaikutus yrittäjille näkyä myös HE:n esityksen vaikutukset -luvussa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Leena Romppainen
veroasiantuntija