6.10.2010 klo 15:25
Lausunto

HE 149/2010 Makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat

Eduskunnan valiovarainvaliokunta
Verojaosto

Makeisille, makeisten kaltaisille valmisteille, suklaalle, kaakaota sisältäville tuotteille, jäätelölle, mehujäälle ja muille niiden kaltaisille jäädytetyille tuotteille esitetään uutta valmisteveroa. Virvoitusjuomien valmisteveroa ehdotetaan korotettavaksi ja veropohjaa laajennettavan lähdeveteen sekä kaakao- ja kahvijuomiin. Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotuksella arvioidaan kerättävän 100 – 120 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2010.

Lausunto

Myös tällä lailla on tarkoitus paikata työnantajan KELA-maksun poiston jättämää aukkoa valtiontaloudessa. KELA-maksun poisto on merkittävänä päätös, joka edistää yrittäjyyttä ja työllisyyttä. Vaikka myös makeisten ja virvoitusjuomien valmisteveron korotus on valitettava, on ollut tiedossa, että muuta verotusta kiristetään.

Makeisia on tarkoitus verottaa 75 eurolla, jos vuotuinen tuotanto ylittää 10 000 kg. Raja on niin matala, että se suosii sivutoimista tuotantoa. Virvoitusjuomaveroa on tarkoitus nostaa 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta siten, että alle 50 000 litran vuosituotanto säilyisi verovapaana.

Lakiesityksessä on ominaisuuksia, jotka heikentävät joidenkin yrittäjien toimintaedellytyksiä mm. lisäämällä pimeän tuonnin houkuttelevuutta. Verotuksen sitominen tullitariffi-nimikkeisiin on lain selkeyden kannalta sinänsä perusteltu. Asetetut rajaukset voivat kuitenkin luoda epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja aiheuttaa keinotekoisia ilmiöitä (mm. keksien ja patukoiden erilainen kohtelu).

Muutoksen tavoite on myös fiskaalinen eikä ohjaava. Tämä ei johdu puuttuvasta tahdosta verottaa epäterveellisiä valmisteita, vaan tällaisen ratkaisun lakiteknisestä haastavuudesta. Esityksessä on kuitenkin myönnetty, että myös terveysvaikutuksia on jollakin tavalla pyritty ottamaan huomioon, kuten nimikkeeseen 1905 kuuluvien tuotteiden verotuksen ulkopuolelle jättäminen siksi, että tähän nimikkeistöön kuuluvan ruokaleivän saattaminen valmisteveron piiriin olisi epätoivottavaa. Lakiesitys syrjii siksi tiettyjä valmisteita ilman selvää perustetta. Myöskään tämä ei lisää verovelvollisten veronmaksuhalukkuutta, mistä voi olla odotettavissa ongelmia mm. harmaatuonnin muodossa.

Käytännössä voi käydä myös niin, että pieni tuottaja tuottaa vain määrän, joka jää juuri rajan alle. Sen jälkeen voidaan tuottaa ulkomailta makeisia ilman ilmoituksia ja myydä halvalla kuluttajille. Ongelmaa olisi voitu pyrkiä korjaamaan esim. säätämällä verovelvollisuuden piiriin tulon rajat liukuviksi.

Suomen Yrittäjät

Anna Lundén
johtaja