30.1.2023 klo 11:37
Lausunto

HE 323/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 236/2021 vp) täydentämisestä

Eduskunnan talousvaliokunta

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä ja on tyytyväinen siihen, että esityksessä on tällä kertaa tunnistettu se, että esitys vaikuttaa sekä ilmoitusvelvollisiin että myös heidän asiakkaisiinsa.

Korostamme ensinnäkin sitä, että ilmoitusvelvolliset muodostavat hyvin heterogeenisen ryhmän. Tässä ryhmässä on suuri määrä yksinyrittäjiä ja mikroyrityksiä. Näiden yritysten resurssit ja mahdollisuudet vastata asiakkaan tuntemista koskeviin vaatimuksiin ovat rajallisempia kuin suurilla finanssialan toimijoilla. Tätä ei kuitenkaan ole otettu huomioon.

Lisäksi korostamme sitä, että tosiasiallisesti ilmoitusvelvollisiin kohdistetut asiakkaan tuntemista koskevat velvoitteet valuvat myös heidän asiakkailleen. Muutokset lisäävät siten myös ilmoitusvelvollisten asiakasyritysten hallinnollista taakkaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että tarpeetonta, väliaikaista tai esimeriksi EU–sääntelyä täydentävää ylimääräistä kansallista sääntelyä ei tule luoda.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti