14.2.2012 klo 11:34
Lausunto

HE 42/2011 laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausuntona Hallituksen esityksestä laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta Suomen Yrittäjät esittää kunnioittavasti seuraavaa:

Esityksellä on tarkoitus uudistaa ulkomaalaisomistusta yrityksissä koskeva noin 20 vuoden takaa oleva valvontasääntely. Muutoksilla laajennettaisiin valvontaa niin, että se voisi kohdistua nykyistä pienempiinkin yrityksiin ja nykyistä pienempien omistusosuuksien hankkimiseen.

Suomen Yrittäjät suhtautuu ulkomaisen pääoman saantiin ja Suomeen suuntautuviin ulkomaisiin investointeihin selkeän myönteisesti ja tässä mielessä rajoitusten asettamista on aina harkittava tarkoin. Ehdotetut muutokset ja tiukennukset ovat Suomen Yrittäjien mielestä kuitenkin perusteltuja kansallisten etujen valvomisen näkökulmasta.

Valvonta on tarkoitus toteuttaa hallinnollisesti mahdollisimman kevyellä rakenteella ja tämä näyttää säännösehdotuksissa toteutuvankin.

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esityksen johdosta.

Rauno Vanhanen
johtaja