13.5.2009 klo 11:08
Lausunto

HE 61/2009 laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on kutsunut Suomen Yrittäjät kuultavaksi hallituksen esitykseen (HE 61/2009) laiksi sairasvakuutuslain muuttamiseen liittyen.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen lakiesityksen sisältöä lähtökohtaisesti hyvänä. Suuhygienistien hammaslääkärin määräyksen perusteella tekemän tutkimuksen ja antaman hoidon korvaaminen sairausvakuutuksen kautta edistäisi suun terveydenhoidon yleisiä edellytyksiä sekä parantaisi asiakkaan valinnanmahdollisuuksia.

Hallituksen esitys lähtee siitä, että hoidon tarpeen määrittää hammaslääkäri, jolla on hoidon tarpeen arviointiin tarvittava osaaminen suun ja hampaiden hoidosta. Tällä turvataan asiakkaan hoidon laatu ja määrä, joten lähtökohta hoidon määrittämiseen on oikea.

On kuitenkin syytä muistaa, että hoidon tarpeessa voi tulla olennaisia muutoksia jo yhdessä vuodessa. Asiakkaiden suun ja hampaiden tila voi muuttua nopeastikin esimerkiksi yleisterveyden ja ruokavalion muutosten johdosta. Myös hoidon tarpeessa ja hoidon laadussa eri tuottajien toimesta voi olla eroja. Tästä syystä nykyistä samalla kertaa määrättyä tutkimusta ja hoitoa ei tulisi laajentaa pidentämällä lähetteen voimassaoloaikaa yhdestä vuodesta kahteen vuoteen, vaan laadullisen hoidon tarpeen arviointi tulee suorittaa vuosittain.

Edellä mainittua lähetteen voimassaoloaikaa lukuun ottamatta lakiesitys on monilta osin niin suun terveydenhoidon ammattilaisten osaamisen hyödyntämisen kuin asiakkaan hoito- ja valinnanmahdollisuuksien kannalta nykyistä tilannetta parantava. Kun hammaslääkärin lähetteellä suuhygienistin tekemä tutkimus ja antama hoito voitaisiin korvata hammaslääkärin tekemän työn lisäksi myös suuhygienistin työnä, se lisäisi suuhygienistien mahdollisuuksia toimia itsenäisinä ammatinharjoittajina. Näin hammashoidon ammattilaisten osaamisen hyödyntäminen saadaan paremmin hyötykäyttöön ja asiakkaiden hoidon valinnanmahdollisuuksia voidaan lisätä. Tällä on myös jonkin verran merkitystä asiakkaan hammashoidon kustannusten osalta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Janne Pesonen
Kehittämispäällikkö