6.4.2021 klo 15:30
Lausunto

HE laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain(508/2020) muuttamisesta – Tapahtumatakuu

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallitus esittää, että Valtiokonttori voisi myöntää hakemuksesta ennakollisen maksusitoumuksen koskien vähintään 200 hengen yleisötapahtumaa, jonka järjestää vakiintunut, ammattimainen tapahtumanjärjestäjä. Tapahtumatakuu ei koskisi ympärivuotista tapahtumatoimintaa. Tapahtumatakuu koskisi yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6. – 30.9.2021 välisenä aikana.

Myönnetystä tapahtumatakuusta korvattaisiin takuun saajalle kustannustukena takuuehtojen mukaisesti suoraan lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tai oleellisesti pienempänä toteutuneen tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista kohtuullisista toteutuneista kustannuksista 70 prosenttia. Korvauksen enimmäismäärä olisi 1,8 miljoonaa euroa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että hallitus vihdoin esittää tukea, jolla tuettaisiin yleisötapahtumien järjestäjiä siinä tapauksessa, mikäli tapahtuma lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuu tai sen laajuus oleellisesti pienenee.

Katsomme kuitenkin, että tapahtumatakuu on esitetyssä muodossa tietyiltä osin syrjivä. Lähtökohtaisesti takuuseen tehty rajaus ammattimaisten kesätapahtumien ja ympärivuotisten tapahtumien välillä on hyväksyttävä, mutta mielestämme kesätapahtumien luonteen perusteella tapahtuva valikointi on syrjivä, etenkin kun sitä ei perustella millään tavalla. On selvää, että esitettävä tapahtumatakuu ei saa olla miltään osin syrjivä.

Toinen ongelmakohta on tuen esitetty aloitusajankohta. Tuki rajataan koskemaan yleisötapahtumia, joka järjestetään 1.6. – 30.9.2021 välisenä aikana. Suomessa järjestetään kesätapahtumia jo toukokuussa, joten tuen rajaaminen koskemaan vain kesäkuussa tai sen jälkeen järjestettäviä kesätapahtumia ilman selkeitä perusteita on syrjivä. Koska rajaukselle ei esitetä perusteluita, näkemyksemme mukaan on välttämätöntä, että tapahtumatakuuta pitää voida hakea kaikkiin tukikelpoisiin tapahtumiin, jotka järjestetään sen jälkeen, kun laki on tullut voimaan.

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen Petri Malinen

pääekonomisti ekonomisti