4.1.2012 klo 09:11
Lausunto

Hiusalan ammattitutkinnon perusteet

Opetushallitus

Opetushallituksen nimeämä työryhmä on laatinut luonnoksen hiusalan ammattitutkinnon perusteiksi.

Yrittäjyys on keskeinen osa hiusalaa. Yli 80 % alan toimijoista on yrittäjiä. Myös työntekijöiltä odotetaan voimakasta sitoutumista yrittäjämäiseen toimintatapaan. Hiusalan keskeisiä haasteita ovat kilpailukyvyn ja tuottavuuden ylläpito nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Koska yrittäjyys kuuluu keskeisesti hiusalaan, myös yrittäjyysosaaminen on oleellinen osa hiusalan ammattitaitoa. Suomen Yrittäjät esittääkin, että hiusalan ammattitutkinnon pakolliseksi tutkinnon osaksi otetaan hiusalan yritystoiminnan ja asiakkuuksien kehittäminen.

Esitämme myös ”Hiusalan yritystoiminnan ja asiakkuuksien kehittäminen (3.4)” -tutkinnon osan sisällöllistä muuttamista siten, että se on mahdollista suorittaa nyt luonnoksessa esitetyn sisällön lisäksi kolmella muulla vaihtoehtoisella tavalla. Tämä siksi, että luonnoksessa näkökulmana on nyt voimakkaasti työntekijän yrittäjämäisen toimintatavan kehittäminen (esim. ”esittää yrityksen johdolle … tai neuvottelee yrityksen johdon…”).

Toiseksi vaihtoehtoiseksi näkökulmaksi tulisi saada oman yrityksen kehittäminen (erityisesti sen alkuvaiheessa). Tällöin hyvän lähtökohdan tarjoaa liiketoimintasuunnitelman laatiminen tai täsmentäminen. Tällöin näyttö annetaan oman yritystoiminnan kehittämisestä.

Mikäli tutkinnon suorittaja on kokeneempi yrittäjä, tulisi kolmanneksi vaihtoehdoksi tarjota jonkin omaan yritykseen liittyvän osa-alueen, kuten henkilöstöosaamisen tai markkinoinnin kehittäminen.

Neljänneksi vaihtoehdoksi esitämme, että tutkinnon suorittaja voi valita Yrittäjän ammattitutkinnosta tai Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnosta yhden pakollisen tutkinnon osan Hiusalan ammattitutkinnon yrittäjyysosaksi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö