15.5.2003 klo 10:56
Lausunto

ILO:lle vuonna 2003 annettavat raportit

Työministeriö

Työministeriö on pyytänyt lausuntoa ILO:lle vuonna 2003 annettavista raporteista ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta.

Tarkasteltavat yleissopimukset:
Weekly Rest(Industry)Convention, 1921 (No.14)
Forty-Hour Week Convention, 1935 (No. 47)
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
Discrimination (Employment and occupation) Convention, 1958 (No. 111)
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)
Holidays with Pay Convention (Revised),1970 (No. 132)
Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140)
Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142)
Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)
Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149)
Part- Time Work Convention, 1994 (No. 175)
Home Work Convention, 1996 (No. 177)

Lausuntonaan Suomen Yrittäjät ry esittää seuraavaa:
Raportoitavien yleissopimusten soveltamisalalla ei raportointikaudella ole tapahtunut sellaisia, erityisesti pienten yritysten toimintaan vaikuttavia muutoksia, jotka olisi aiheellista raportoida ILO:lle.

Suomen Yrittäjät ry

Rauno Vanhanen
johtaja

Risto Tuominen
lainopillinen asiamies