1.12.2003 klo 12:40
Lausunto

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE 92 nd SESSION 2004; REPORT IV (1): Human resources development and training, ILO:n suosituksen nro 150 (1975) uusiminen

Työministeriö

Suomen Yrittäjät ry esittää lausuntonaan seuraavaa:

Suosituksen muotoilu esitetyn kaltaisena on sinänsä onnistunut sekä tuo selkeässä ja kattavassa muodossa esille suosituksen päämäärät.

Yksityiskohtaiset kommentit:
Kappaleen ?General comment? osalta voidaan todeta, että on aiheellista valita jokin ilmaisu esitetyistä vaihtoehdoista yleisesti käytettäväksi kun on kysymys ?in cooperation with social partners?-käsitteen kuvaamista tilanteista. Muita lähelläolevia ilmaisuja voidaan käyttää kulloinkin erityisissä tilanteissa esillä olevan asian niin vaatiessa.

Paragraph 5 (Point 14 (c ) of the Proposed Conclusions)
Subparagraph (c)
?A guiding framework? on käsitteenä vakiintunut ja ymmärrettävä.

Paragraph 10 (Point 19 (k) of the Proposed Conclusions)
Subparagraph (j)
Ilmaisu tulisi muotoilla siten, että se kattaisi sekä julkisen että yksityisen sektorin työntekijät.

Paragraph 15 (Point 22 of the Proposed Conclusions)
Ilmaisu ?promote the social inclusion of people with special needs? vaikuttaa selkeämmältä.

Paragraph 17 (Point 24 (c ) of the Proposed Conclusions)
Subparagraph (c )
Ilmaisu ?and evaluate the outcomes of education and training? on onnistuneempi vaihtoehto.

Suomen Yrittäjät ry

Rauno Vanhanen
johtaja

Risto Tuominen
lainopillinen asiamies