20.11.2014 klo 09:05
Lausunto

Joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö
Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta laiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää asiasta seuraavan.

Ministeriössä laaditun ehdotuksen perusteluissa selostetaan, kuinka otsikkoaiheessa mainitussa asiassa aiemmin valmisteltua hallituksen esitystä on muokattu jatkovalmistelussa. Olennaisia muutoksia ovat:

  • Taksiliikennettä ja tavarankuljetusta koskeviin säännöksiin ei enää esitetä tehtäväksi muutoksia tässä yhteydessä.
  • Markkinaehtoiseen linja-autoliikenteeseen ehdotetaan helpotuksia rajoittamalla laissa olevaa mahdollisuutta hylätä reittiliikennelupahakemuksia.

Suomen Yrittäjät katsoo, että valmisteltu ehdotus on tarkoituksenmukainen ja se voidaan antaa eduskunnan käsittelyyn vielä tällä vaalikaudella. Aiempi esitys olisi johtanut merkittäviin ongelmiin eri kuljetusmuotojen neutraalin kohtelun näkökulmasta.

Erityisen perusteltuna pidämme sitä, että ministeriön laatimassa lakiluonnoksessa on ehdotettu markkinaehtoisen linja-autoliikenteen asemaa vahvistettavaksi. Eri toimialoilta on valitettavan usein saatu viime vuosina päinvastaisia näyttöjä, ja uusia yksityisten yritysten asemaa vaarantavia hankkeita on nytkin vireillä.

Lopuksi toteamme, että tämäkin esitys on selvästi laadittu hyvin tiukalla aikataululla, minkä vuoksi tehtyjen ehdotusten vaikutusten arviointi on puutteellinen. Perusteluissa viitataan erikseen tehtyyn vaikutusarvioon, mutta hallituksen esityksen vaikutusarvio-osiota on syytä täydentää vielä ennen esityksen antamista.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventa
toimitusjohtaja

Antti Neimala
varatoimitusjohtaja