23.4.2014 klo 11:08
Lausunto

Joukkorahoitus – Com(2014)172 Fin

Valtiovarainministeriö

Tausta

Joukkorahoitus voi tarjota todellisen vaihtoehtoisen kanavan pk-yritysten rahoitustarpeisiin. Joukkorahoitus on nopeasti yleistynyt ja Iso-Britannia on todennäköisesti se EU maa, jossa se toimii parhaiten. Eri maat kehittävät omaa lainsäädäntöään ja esim. Iso-Britannian ja Ranskan lainsäädännöt poikkeavat toisistaan. Nyt on tarpeen hakea yhteistä suuntaa kehitystyölle.

Komission tiedonannosta puuttuu tietoa joukkorahoituksesta eri jäsenmaissa. Tähän tarvitaan tilastotietoja jonka komissio prosessin aikana pystyy varmaankin tuottamaan. Näin voidaan löytää ”parhaita käytäntöjä”

EU:ssa yritykset ovat hyvin riippuvaisia pankkilainoista. Joissakin EU- jäsenmaissa yritysten pankkirahoituksen suhteellinen merkitys nousee 60 %, kun USA:ssa vastaava luku on vain 20 %. USA muodostaa näin ollen kiinnostavan vertailukohteen.

Joukkorahoituksen uhkakuvana on se, että sitä tukahdutetaan liian tiukkaan lainsäädäntöön.

Suomen kanta

Suomen kanta eduskuntakirjelmässä on kannatettava.

Painotetaan seuraavaa

• Sääntelyssä tulee välttää tarpeetonta ylisääntelyä. Se pitää olla tasapainoinen ottaen huomioon mahdollisuudet ja riskit. Yksi toimintamuoto voisi lisäksi olla, että komissio valmistelee aiheesta ohjesäännöstöä jäsenmaille.

• Maarajoja ylittävää joukkorahoitusta tulee myös edistää. Meidän rahoitusmarkkinamme ovat varsin pääomaköyhiä. Hyvätkin innovaatiohankkeet voivat meillä kaatua rahoituksen puutteeseen.

• Erotetaan taloudellisesti tuottavat ja tuottamattomat muodot toisistaan. Muotojen lähtökohdat eroavat toisistaan merkittävästi.

• Joukkorahoituksella voi olla yhtymäkohta bisnesenkeli –toimintaan, eli se voi toimia porttina myös muuhun rahoitukseen.

Suomen Yrittäjät

Thomas Palmgren
Kansainvälisten asioiden päällikkö