13.11.2012 klo 00:00
Lausunto

Julkista tukea yritysten kansainvälistymiselle korotettava

TEM konserni
Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Pk-yritysten kansainvälistymiseen suunnatut valtion määrärahat ovat liian matalalla tasolla.
Julkisten yritysten kansainvälistymisen määrärahat ovat 2000-luvulla olleet noin 70 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä summa kattaa yrityksille ja yritysryhmille kohdennetut määrärahat, kansainvälistymisen edistämisorganisaatioiden valtionavustukset ja myös matkailun edistämisen.

Yritysten kansainvälistymiseen ”yrityksille ja yritysryhmille” suunnattuja määrärahoja tulee lisätä valtion talousarviossa, jotta ne paremmin vastaavat yritysten todellista kysyntää. Tuki on tarpeen, ja siitä on riittävästi näyttöä vuosien varrelta.

TEM:n kansainvälistymiseen kohdistuvia tukimuotoja uudistetaan vuoden 2013 aikana. Kansainvälistymisen edistämisorganisaatiota on tehostettu ja päällekkäisyyksiä karsittu. Alahuhdan raportin lähtökohta on, että Team Finland hankkeen toteutus tapahtuu nykyisten talousraamien puitteissa. Tällä viitataan niin TEM:n kuin UM:n organisaatioiden resursointiin. Molemmilla organisaatiolla on omat tärkeät tehtävänsä suomalaisen yrittäjyyden puolesta. TEM-konsernin palvelut ovat olleet jatkuvan arvioinnin kohteena, ja päällekkäisyydet on karsittu.

Julkisen sektorin merkityksen tulisi korostua tukiverkostona, motivoijana ja rahoittajana, voimavarojen ja rahoitusvirtauksien ohjeistuksessa ja yleensä promovoinnissa sekä Suomi-kuvan rakentamisessa.

Vuoden 2013 talousarvioesityksissä kansainvälistymismäärärahoihin ehdotetaan merkittäviä leikkauksia. Nämä leikkaukset yritysten yhteishankkeisiin sekä yhteisöjen avustuksiin iskevät erityisesti mikro ja pienyritysten kansainvälistymis-pyrkimyksiin.

Toivomuksemme on, ettei määrärahoja leikattaisi vuoden 2012 tasosta. Määrärahojen leikkauksista iskisi juuri Suomen Yrittäjien jäsenistöön (liite vienti 2011). Olemme toistuvasti muistuttaneet että investoinnit yritysten kansainvälistymiseen ovat investointeja tulevaisuuteen.

Ystävällisin terveisin
Suomen Yrittäjät

Thomas Palmgren
Kansainvälisten asioiden päällikkö

» Suomen tavaraviennin jakauma yritysten kokoluokittain vuonna 2011