17.6.2014 klo 10:30
Lausunto

Kansallinen big data -strategia

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne ja viestintäministeriö asetti 13. joulukuuta 2013 big datan käyttö -työryhmän. Laajapohjainen työryhmän tehtävänä on pohtia big data-kehitystä Suomen näkökulmasta. Työryhmän tehtävänä on valmistella 30.6.2014 mennessä kansallinen big data-strategia.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää hanketta tärkeänä ja näkee sen potentiaalin suurena. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota siihen, että myös pienempien pk-yritysten suurempia vähäisemmät valmiudet big datan hyödyntämiseen eri tavoin tulee otetuksi riittävästi huomioon strategiassa ja erityisesti sen toimeenpanossa. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että samanaikaisesti kun edistetään big datan laajaa hyödyntämistä, tulee varmistaa riittävä tietosuoja.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti