1.4.2003 klo 15:07
Lausunto

Kaupan Keskusliiton hakemus kampanjapoikkeusluvan uusimiseksi

Kilpailuvirasto

Kilpailuvirasto on pyytänyt kirjeellään 10.2.2003 dnro 1004/67/02 Suomen Yrittäjien lausuntoa otsikkoasiassa. Lausuntonaan Suomen Yrittäjät esittää – pyydettyään asian johdosta palautetta alue-järjestöiltään ja Kaupan toimialaryhmänsä jäseniltä – seuraavan.

Saamamme palautteen perusteella nykyinen poikkeuslupa on toiminut nimenomaan ketjuihin kuuluvien pienten yritysten kannalta tarkoituksenmukaisesti. Palautteessa todettiin, että poikkeusluvan jatkaminen on tarpeellista ja että markkinaolosuhteet eivät ole muuttuneet niin, että asiaa pitäisi miltään osin arvioida toisin kuin alkuperäistä poikkeuslupapäätöstä myönnettäessä.

Suomen Yrittäjät toteaa, ettei se näe estettä poikkeusluvan uusimiselle esitetyssä muodossa.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Antti Neimala
johtaja