8.12.2014 klo 10:53
Lausunto

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen (neljäs rahanpesudirektiivi)

Eduskunnan talousvaliokunta

Euroopan komissio antoi 5.2.2013 ehdotuksen neljänneksi rahanpesudirektiiviksi. Neuvoston yleisnäkemys saavutettiin 13.6.2014. Puheenjohtajavaltio Italia aloitti trilogineuvottelut ja pyrkii saamaan ne päätökseen neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken vuoden 2014 loppuun mennessä.

Komissio antoi direktiiviehdotuksen yhteydessä ehdotuksen asetukseksi maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana. Myös asetusehdotuksesta saavutettiin neuvoston yleisnäkemys 13.6.2014.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä direktiiviehdotuksen tavoitetta tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa. Mielestämme on kuitenkin tärkeää välttää laillisesti toimivien yritysten tarpeetonta hallinnollisen taakan lisäämistä.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti