16.4.2002 klo 15:04
Lausunto

Komission tiedonanto Internetin uudesta yhteyskäytännöstä: lausuntopyyntönne Dno 465/30/2002

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:ltä lausuntoa komission tiedonannosta koskien Ipv6-yhteyskäytäntöön siirtymisen toimenpiteitä.

Suomen Yrittäjät ry ja sen toimialajärjestö Finnsecurity ry suhtautuvat myönteisesti komission tiedonannossa esitettyihin asioihin ja pitävät niitä kannatettavina muun muassa sen vuoksi, että näkemyksemme mukaan ne edistävät turvallisuutta. Komission tiedonannossa tuodaan hyvin esille Ipv6-yhteyskäytännön mukanaan tuomat mahdollisuudet ja ne kilpailulliset edut, jotka Ipv6-yhteyskäytäntöntöön siirtyminen mahdollistaisi.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Tytti Peltonen
lainopillinen asiamies

FINNSECURITY RY

Timo Aarnio
toiminnanjohtaja