22.5.2014 klo 12:17
Lausunto

Komission tiedonanto joukkorahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä Euroopan unionissa

Eduskunnan talousvaliokunta

Euroopan komissio julkisti 27.3.2014 tiedonannon KOM(2014) 172 joukkorahoituksen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä Euroopan Unionissa. Tiedonannossa otetaan huomioon muun muassa kasvu- ja pk-yritysten rahoitustarpeet rahoitusmarkkinoiden kriisin jälkeisissä oloissa.

Keskeiset huomiot

Joukkorahoitus on tapa tehdä yhteistyötä ja saada huomiota erilaisille hankkeille, joiden rahoittaminen tapahtuu palvelualustan välityksellä keskenään verkostoituvien ihmisten avulla. Se on saavuttanut kiinnostusta pk-yritysten keskuudessa täydentävänä tai vaihtoehtoisena rahoituskanavana. Suomessa sen merkitys on toistaiseksi hyvin maltillista, mutta kasvupotentiaalin oletetaan olevan merkittävä. Joukkorahoitus on pk-yritysten näkökulmasta arvioituna tärkeä uusi rahoituskanava täydentämään pankkisääntelyn heikentämää pk-yritysten pankkirahoitusta.

Jotta joukkorahoituksen potentiaali kyetään hyödyntämään, on tuettava toimenpiteitä, jotka edistävät alan kasvua, mutta samalla ottavat huomioon myös kasvavat sijoittajansuojan tarpeet ja mahdolliset väärinkäytökset. On tärkeää kartoittaa laajasti tarpeita joukkorahoituksen sääntelylle ja valvonnalle, jotta kyetään estämään väärinkäytökset ja parantamaan sijoittajien sekä sijoituskohteiden oikeusturvaa. Sääntelyssä tulee edetä maltillisesti välttäen kaikenlaista ylisääntelyä. Lisäksi sääntely tulisi sovittaa eurooppalaiseen toimintaympäristöön.

Suomen Yrittäjät yhtyy Suomen kantaan komission joukkorahoitusta koskevasta tiedonannosta. Komission tavoite edistävät alan kasvua, mutta samalla ottavat huomioon myös kasvavat sijoittajansuojan tarpeet ja mahdolliset väärinkäytökset on kannatettava.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti