5.1.2011 klo 12:16
Lausunto

Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen koulutuksen ja opetuksen on todettu eri tutkimuksissa olevan huippuluokkaa. Silti tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa on suuria puutteita. Samoin tieto- ja viestintätekniikkaa ei osata hyödyntää koulutuksessa. Puutteellinen osaaminen hidastaa tietoyhteiskuntakehitystä ja voi tulevaisuudessa vaikuttaa haitallisesti kilpailukykyymme.

Koulutuksessa tieto- ja viestintätekniikan osalta puutteita on erityisesti uuden teknologian hyödyntämisessä pedagogiikassa. Lisäksi oppilaitosten välillä on suuria eroja sekä laitteistoissa että teknologian hyödyntämisessä.

Merkittävä osa nuorista käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vapaa-aikanaan. Heidän osaamisensa on hyvää ja asenteensa hyödyntämiseen on myönteinen. Tärkeää olisikin koulujärjestelmässä keskittyä tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen hyödyntämiseen oppimisessa. Lisäksi tulisi lisätä opiskelijoiden laaja-alaista teknologian soveltamistaitoa jokapäiväisessä elämässä ja esimerkiksi osana ammattitaitoa. Teknologiakasvatuksessa tulisi lisätä myös nuorten kykyä arvioida kriittisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä esimerkiksi siihen liittyviä sisältöjä. Tästä esimerkkinä on medialukutaito.

Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen lisäämiseksi tulee opettajien sekä teknologiaosaaminen että pedagoginen osaaminen varmistaa sekä pitää huolta jatkuvista investoinneista infrastruktuuriin.

Suomen Yrittäjät kannattaa muistiossa esitettyä koulutussektorille suunnattua tietoyhteiskunnan kärkihanketta, jossa pyritään varmistamaan osaaminen, tieto- ja viestintäteknologian eri sovellutusten saatavuus, toimiva infrastruktuuri sekä tietoon perustuva päätöksenteko ja aktiivinen johtaminen.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö