4.4.2017 klo 15:17
Lausunto

Lain sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta täydentäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö

Suomen Yrittäjät toteaa, että lakiesitykseen esitetyt täydennykset vaikuttavat perustelluilta.

Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että sertifioituja laadunhallintajärjestelmiä hyväksyttäessä tulee hyväksyä myös erityisesti pk-yrityksille laaditut laadunhallintajärjestelmät. Sertifiointimenettelyn tarkoitus on varmistaa toiminnan ja palvelun laatu, mutta se ei saa aiheuttaa palveluntuottajille kohtuutonta hallinnollista taakkaa.

Ennakkotarkastus vaihtoehtoisena toimintatapana on hyvä. Lain käytännön toteutuksessa pitää kuitenkin valvoa tarkasti, että ennakkotarkastus ei tämän muutoksen myötä jää vanhana toimintatapana käyttöön tarkoitettua laajemmin.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Susanna Kallama
elinkeinoasioiden päällikkö