23.3.2015 klo 10:13
Lausunto

Lausunto 1. suuntaviivoista valvontamenetelmiksi 2016-2023

Energiavirasto

Aihe

Energiavirasto on laatinut 1. suuntaviivat valvontamenetelmiksi valvontajaksoille 2016–2019 ja 2020–2023. Suuntaviivat ovat verkkotoimintakohtaisia ja ne koskevat sähkön jakeluverkkotoimintaa ja sähkön suurjännitteistä jakeluverkkotoimintaa, sähkön kantaverkkotoimintaa, maakaasun jakeluverkkotoimintaa sekä maakaasun siirtoverkkotoimintaa. Valvonnan tavoitteena ovat verkkopalveluiden kohtuullinen hinta ja korkea laatu sekä vakaan ja ennustettavan liiketoimintaympäristön varmistaminen pitkäjänteiselle, kannattavalle, tehokkaalle, ja asiakkaiden tarpeita vastaavalle verkkotoiminnalle. Erityisenä tavoitteena vuosille 2016–2023 on varmistaa verkonhaltijoiden mahdollisuus investoida ja kehittää verkkojaan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Lausunto

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että verkkopalveluiden hinta pysyy yrityksille kohtuullisena ja palveluiden laatu korkeana. Verkonhaltijoiden asiakkaina olevien yritysten sekä koko kansantalouden näkökulmasta on tärkeää, että valvonnalla varmistetaan verkonhaltijoiden tehokas toiminta verkkopalveluiden aikaansaamiseksi mahdollisimman pienin kustannuksin.

On myös tärkeää varmistaa verkkotoimijoiden mahdollisuus investoida ja kehittää verkkoja, jotta toimitusvarmuutta voidaan kehittää lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Verkkotoimijoilla on oltava edellytykset ja kannustimet kehittää verkkoja kustannustehokkaasti niin, että kustannukset toimintavarmuuden parantamisesta muodostu kohtuuttoman suuriksi, mikä aiheuttaisi palvelumaksuihin korotuspaineita. Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa 1. suuntaviivojen yksityiskohtiin.

Ystävällisin terveisin,

Suomen Yrittäjät

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti