30.9.2013 klo 13:14
Lausunto

Lausunto arviomuistiosta alkoholilain uudistustarpeista

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallitusohjelman mukaan tällä hallituskaudella toteutetaan alkoholilain kokonaisuudistuksen. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut uudistuksen valmistelun kokoamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston avustuksella nykytilan kartoituksen. Muistion tarkoituksena on tarkastella uudelle alkoholilainsäädännölle asetettavia tavoitteita ja niiden toteuttamiskeinoja sekä sosiaali- ja terveysministeriön että kaikkien hallinnonalojen toimin.

Keskeiset huomiot

Suomen yrittäjät kannattaa hanketta ja sen tavoitteita pääpiirteissään. Emme kuitenkaan pidä tavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisena muistiossa ja lausuntopyynnössä esiintyvää joko/tai vastakkainasettelua. Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että muistiossa esitetään hyvin yksityiskohtaisia toimia muiden hallinnonalojen osalta.

Muiden hallinnonalojen toimilla on merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa ja siksi niiden mainitseminen arviomuistiossa alkoholilain uudistustarpeista on perusteltua. Sen sijaan emme pidä perusteltuna niitä yksityiskohtaisia esityksiä, joita muiden hallinnonalojen lainsäädäntöön esitetään. Muiden hallinnonalojen lainsäädännön kehittämisen tulee voida lähteä ensisijaisesti hallinnonalan omista tarpeista, joissa voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon toisten hallinnonalojen tarpeet.

Yksityiskohtana kiinnitämme huomiota siihen, että muistiossa kiistetään matkustajatuonnissa kuluvana vuonna tapahtunut merkittävä kasvu. Kyseessä on selkeä muutos aikaisempaan. Muutosta ei selitä yksittäinen kuukausi tai muu piikki matkustajatuonnissa, koska tietojemme mukaan merkittävä muutos on tapahtunut 12 kuukauden liukuvassa summassa.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti