8.6.2009 klo 09:30
Lausunto

Lausunto asetusluonnoksesta yleispalveluun sisältyvän tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa asetusluonnoksesta yleispalveluun sisältyvän tarkoituksenmukaisen Internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Kannatamme sitä, että asetusluonnoksessa esitetty Internet-yhteyden 1 Mbit/s vähimmäisnopeus tarjotaan jatkossa koko maan kattavasti. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että 1 Mbit/s yhteysnopeus on monen yrittäjän tarpeisiin jo tällä hetkellä liian hidas. Esimerkiksi maatalousyrittäjillä on käytössä laajalti sellaista teknologiaa, joka edellyttää nopeampaa yhteyttä. Sen vuoksi onkin tärkeää, että yleispalveluyritykset tähtäävät jo nyt valtionneuvoston 4.12.2008 tehdyn periaatepäätöksen mukaiseen tavoitteeseen eli siihen, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosentilla väestöstä olisi käytettävissä 100 Mbit/s nopeudella toimiva Internet-yhteys.

Pidämme tärkeänä, että vuoden 2015 mukaisesta 100 Mbit/s yhteysnopeuden tavoitteesta ei tingitä aikataulullisesti, vaan yleispalveluyritykset panostavat jo tässä vaiheessa kehitystyöhön, jolla voidaan turvata 2015 vuodelle asetettu tavoite.

Viestintämarkkinalaissa todetaan, että yleispalvelutuotteena tarjotun liittymän on mahdollistettava tarkoituksenmukaisen Internet-yhteys ottaen huomioon myös kustannukset. Pidämme tärkeänä, että Internet-palveluiden hinnat pysyvät kohtuullisella tasolla ja että palveluhinnat muodostuvat aidosti kilpailuilla markkinoilla.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Elina Rimppi
lainopillinen asiamies