20.11.2013 klo 14:55
Lausunto

Lausunto asiassa HE 191/2013 vp laeiksi tilintarkastuslain sekä julkishallinnon ja –talouden tilintarkastajista annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Eduskunta
Talousvaliokunta

Ehdotuksen tavoitteista

Hallituksen esitys sisältää ehdotukset tilintarkastuslain muuttamisesta siten, että toimintansa aloittavilla yhteisöillä olisi mahdollisuus jättää tilintarkastaja valitsematta ja siten, että tilintarkastajan hyväksymisen lakkaamisikä poistetaan.

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotettuja muutoksia. Toimintansa aloittavan yhteisön ensimmäisinä tilikausina toiminta on usein pienimuotoista eikä tilintarkastajan valinnalle ole sen vuoksi tarvetta. On hyvä, että laki antaa näille yhteisöille mahdollisuuden jättää tilintarkastaja valitsematta, ellei ole ilmeistä, että edellytykset valita tilintarkastaja tulisivat täyttymään tai sitä edellytettäisiin yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä.

Tilintarkastajan kelpoisuuden lakkaamisiän poistaminen on myös kannatettava uudistus. Tilintarkastajien keski-ikä on korkea ja heidän määränsä tulee supistumaan eläkkeelle jäämisen vuoksi. Tilintarkastajien saatavuuden kannalta heidän mahdollisuuttaan toimia ammatissaan on hyvä pyrkiä jatkamaan.

Suomen Yrittäjät

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies