17.11.2010 klo 10:46
Lausunto

Lausunto energian sisämarkkinapaketin täytäntöönpanosta

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Euroopan yhteisön kolmas energian sisämarkkinoita koskeva lainsäädäntöpaketti annettiin 13.7.2009. Direktiivin säännökset tulee saattaa voimaan 3.3.2011 mennessä, lukuun ottamatta eriyttämistä koskevia säännöksiä, jotka on pantava täytäntöön vertikaalisesti integroituneiden siirtoverkonhaltijoiden osalta 3.3.2012 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus sisämarkkinapaketin täytäntöönpanosta Suomessa, luovutti raporttinsa ministeriölle 28.9.2010. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa työryhmän ehdotuksista. Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Suomen Yrittäjien mielestä työryhmän ehdotukset EY:n kolmannen sisämarkkinapaketin täytäntöönpanosta ovat pääpiirteissään hyväksyttäviä ja kannatettavia.

Suomen Yrittäjät ry

Sampo Seppänen
ympäristöekonomisti