8.3.2012 klo 13:17
Lausunto

Lausunto ensihoidon ja sairaankuljetuksen mallisopimuksesta / malliohjeesta

Kuntaliitto
Sosiaali- ja terveysyksikkö

Kuntaliitto on pyytänyt kirjeellä lausuntoa 9.3.2012 mennessä ensihoidon ja sairaankuljetuksen malliohjeesta, joka on katsottu tarpeelliseksi laatia sopimusten laatimisen avuksi.

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä sitä, että sopimusmallin valmistelussa on ollut mukana Suomen sairaankuljetusliiton edustaja yrityskentän edustajana. Suomen Yrittäjien näkemyksen mukaan sopimusmalli on hyväksyttävissä oleva.

Mallissa sivulla 9 kohdassa 16.2 on viittaus kohtaan 17.1. Otaksumme tässä olevan virheen ja tarkoitus lienee viitata kohtaan 16.1.

Suomen Yrittäjät ry

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Tuomas Telkkä
elinkeinopoliittinen asiamies