16.8.2017 klo 09:33
Lausunto

Lausunto Euroopan komission konsultaatioon ryhmäkanteesta

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö on ilmoittanut, että Euroopan komissio on avannut ”call for evidence” -konsultaation ryhmäkanteesta ja muista kollektiivisista riidanratkaisumenettelyistä. Kuulemisen tavoitteena on tietojen kerääminen eri tahojen käytännön kokemuksista kollektiivisista riidanratkaisumenettelyistä ja/tai sellaisista tilanteista, joissa monille on aiheutunut vahinkoa, muttei kollektiivisia oikeussuojakeinoja ole käytetty tai niitä ei ole ollut käytettävissä.

Lausunto

Ryhmäkanne on rakennettu Suomessa siten, että ainoastaan viranomainen voi aloittaa ryhmäkannemenettelyn. Suomessa ei ole käsittääksemme ollut yhtäkään ryhmäkannetta, jota olisi viety viranomaisen toimesta tuomioistuimeen. Muutama tapaus on ollut, joissa ryhmäkanteen aloittaminen olisi ollut mahdollista. Käsityksemme mukaan jutut on saatu sovittua. Suomen Yrittäjillä ei kuitenkaan ole riittäviä tai tarvittavia tietoja tai yksityiskohtia tällaisista jutuista. Voimme siten vain spekuloida niitä syitä, miksi jutut sovittiin asianosaisten kesken. Meidän ymmärryksemme mukaan tällaisissa tapauksissa ryhmäkanneprosessi olisi saattanut olla raskas, työläs, monimutkainen ja aikaa vievä. Näistä syistä sovinto oli todennäköisesti kaikille osapuolille parempi tapa selvittää erimielisyydet. Resursseja ja aikaa vievän ryhmäkanneprosessin uhka saattaa lisätä osapuolten halua sopia riidat ennen varsinaista ryhmäkannetta. Todennäköisempää kuitenkin on se, että osapuolet ovat käyttäneet muita riidanratkaisukeinoja saadakseen asiansa ratkaistua.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

Petri Holopainen
lainopillinen asiamies