14.5.2014 klo 13:22
Lausunto

Lausunto Fennovoima Oy:n hakemuksesta valtioneuvoston 6.5.2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa Fennovoima Oy:n hakemuksesta valtioneuvoston 6.5.2010 antaman periaatepäätöksen täydentämiseksi. Fennovoima hakee periaatepäätökseen täydennystä, koska hankkeessa on tapahtunut muutoksia periaatepäätöksen antamisen jälkeen. Periaatepäätöstä täydennettäisiin niiltä osin kuin hanke on muuttunut.

Suomen Yrittäjät ei ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin, vaan kannattaa yleisesti ydinvoiman lisärakentamista. Ydinvoiman avulla voidaan vastata kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskeviin tavoitteisiin, turvata kohtuuhintaisen energian saatavuutta sekä vähentää riippuvuutta sähkön tuonnista. Sähköntuotantoon tarvitaan investointeja sähkönhankinnan omavaraisuuden lisäämiseksi, käytöstä poistuvien sähköntuotantolaitosten korvaamiseksi sekä sähkönkulutuksen kasvun kattamiseksi. Suomen yleisen kilpailukyvyn ja talouskasvun kannalta sähkön riittävyydellä ja kohtuullisella hinnalla on keskeinen merkitys. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn turvaamiseksi on varmistettava riittävästi energian tuotantokapasiteettia tuleville vuosikymmenille.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Eini Lemmelä
ympäristöekonomisti