26.8.2015 klo 10:15
Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseksi aamu- ja iltapäivähoidon maksuista

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Perusopetuslakia esitetään muutettavaksi siten, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja korotetaan. Uusi enimmäismaksu on 570 tunnin osalta 120 euroa ja 760 tunnin osalta 160 euroa kuukaudessa. Tällä hetkellä maksut ovat 60 ja 80 euroa. Esityksen mukaan maksu olisi jätettävä perimättä tai sitä olisi alennettava, mikäli maksun periminen vaikeuttaisi perheen toimeentuloa.

Mikäli lapsi on kuukaudessa 80 tuntia hoidossa (20 pv x 4 t), maksu on 2 euroa tunnilta. Tätä voi pitää kohtuullisena asiakasmaksuna.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnalle vapaaehtoista. Suomen Yrittäjien mielestä on kuitenkin tärkeää, että em. toimintaa järjestetään, koska se helpottaa niin yrittäjävanhempien kuin muidenkin työssäkäyvien vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista lapsen aloittaessa perusopetuksen. Lapselle aamu- ja iltapäivätoiminta puolestaan tarjoaa toiminnallisen ja turvallisen ympäristön niiksi päivän tunneiksi, jolloin vanhemmat ovat töissä.

Suomen Yrittäjät pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannattaa sitä. Enimmäismaksun nosto lisää kuntien kykyä toteuttaa tätä tarpeellista palvelua.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Veli-Matti Lamppu
johtaja