26.2.2010 klo 12:34
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö
Vakuutusosasto

Sosiaali- ja terveysministeriössä on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ehdotetaan eläkeoikeuksien siirtolain muuttamista siten, että Euroopan Keskuspankin (EKP) palveluksessa olevat henkilöt, joilla on Suomen työeläkelainsäädännön mukaisesti karttuneita eläkeoikeuksia, voisivat halutessaan siirtää kyseiset eläkeoikeudet Suomen työeläkejärjestelmän ja EKP:n välillä samojen sääntöjen mukaan kuin muiden EU:n toimielinten palveluksessa olevat henkilöt.

Suomen Yrittäjät ei sinänsä vastusta ehdotettua muutosta. Huomautamme kuitenkin, että hallituksen esityksen luonnoksessa ei huomioida Euroopan Keskuspankin omaa henkilöstösääntöä ja sen vaikutusta ehdotettuihin muutoksiin. Edellytämme, että asian jatkovalmistelussa selvitetään tarkemmin Euroopan Keskuspankin henkilöstösäännön vaikutukset sekä se, ovatko ehdotetut muutokset henkilöstösäännön huomioimisen jälkeen enää tarpeellisia.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Outi Tähtinen
Työmarkkina-asioiden päällikkö