16.2.2011 klo 11:18
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä 321/2010 laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Eduskunta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta. Suomen Yrittäjät lausuu asiassa kohteliaimmin seuraavaa.

Lakiehdotus koskee työttömyysturvalain muuttamista pelastuslaitoksen sivutoimisen henkilöstön, sopimuspalokunnan ja muun pelastusalalla toimivan yhteisön henkilöstön jäsenen työttömyysetuuden sovittelusäännösten osalta. Ehdotuksen mukaan silloin, kun em. henkilö saa enintään 300 euroa tuloa pelastustoimeen osallistumisesta työttömyyspäivärahan sovittelujakson aikana, sitä ei otettaisi huomioon sovittelua toimitettaessa.

Työttömyysturvalain suojaosuuden laskentaan esitetyn muutoksen tarkoituksena on tukea vapaapalokuntien toimintaa kannustamalla työttömänä olevan henkilön osallistumista palokuntatyöhön. Erityisesti eri tulojen sovittelusta aiheutuneet maksuviiveet on nähty ongelmallisina. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan noin 380 henkilön työttömyyspäivärahan määräytymiseen ja aiheuttavan noin 190 000 euron kustannukset vuodessa.

Lakiehdotus on kannatettava, eikä Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa lakiuudistuksen johdosta.

Suomen Yrittäjät ry

Anja Tuomola
lainopillinen asiamies