19.4.2002 klo 10:10
Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä 42/2002 vp laeiksi tapaturmavakuutuslain ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Hallituksen esitysten tarkoituksena on muuttaa tapaturmavakuutuslaissa tarkoitettujen tietojen saantia ja luovuttamista koskeva erityissäännöstö vastaamaan

Esityksen tarkoitus on pääpiirteissään kannatettava. Kuitenkin tietojen antamisesta aiheutuneet lisäkustannukset tulisi yleisesti korvata, eikä, kuten esitetään, vain silloin, kun niitä edellytetään tietyssä muodossa annettavaksi.

Kunnioittaen

Pertti Rauhio
SUOMEN YRITTÄJÄT